Οι υπηρεσίες Projects εφαρμόζονται σε ιδιωτικό και σε εταιρικό πλαίσιο