Οι υπηρεσίες One to One εφαρμόζονται είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως